มาตรฐานการทำบริการ วางท่อกำจัดปลวก

 

 

 

บริการ งานวางท่อกำจัดปลวก ( Pipe System)

 

 

 


กรรมวิธีการทำบริการ, การรับประกัน และตรวจสอบ :

1. เดินท่อ P.E. (ท่อสีดำ) เกรด A ขนาด 20 มม. ตามแนวคานในอาคารเต็มพื้นที่
2. ยึดท่อด้วยอุปกรณ์เข้มขัดรัดมีพุ๊กยึดทุกจุด ระยะห่างประมาณ 70 ซม.
3. หัวจ่ายน้ำยา (สปิงเกอร์) แบบปีกผีเสื้อเนื้อพลาสติก เกรด A ระยะห่างประมาณ 70 ซม.
ตลอดแนวท่อภายในทั้งหมด
4. หัวอัดน้ำยาจากด้านนอกอาคารพร้อมฝาปิด
5. ครั้งแรกบริการ ฉีด-อัด น้ำยาเคมีลงดินเต็มพื้นที่ ในอัตรา 5 ลิตร / 1 ตารางเมตร
6. เมื่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ บริษัทฯจะทำการ ฉีด-อัดน้ำยาเคมีรอบตัวอาคารให้ในระยะห่าง
ประมาณ 1 เมตร และฉีดสนามให้เต็มพื้นที่ทั้งหมด
7. บริษัทฯ จะเข้าตรวจเช็คทุก ๆ 4 เดือน/ครั้ง ในระยะเวลารับประกัน 3 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
8. บริษัทฯ รับประกัน 3 ปี นับจากวันที่อัดน้ำยาเคมีเรียบร้อยแล้ว
9. สารเคมีที่ใช้ " คลอไฟริฟอส 40 EC " ในอัตราส่วนผสม : สารเคมี 2 ลิตร / น้ำ 100 ลิตร