มาตรฐานการทำบริการกำจัด ยุง

 

 


บริการ กำจัดยุง ( MOSQUITO )

 


- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ

- ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ ( SPACE SPRAY ) โดยพ่นแบบฝอยละเอียด ( MISTING OR ULV ) หรือพ่นแบบหมอกควัน ( FOGGING ) ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร 

- ฉีดพ่นเคมีรอบๆ อาคาร โรงเก็บรถ ที่เก็บของ และท่อระบายน้ำรอบอาคาร เป็นต้น 

-ฉีดพ่นเคมีกำจัดลูกน้ำ ( LARVICIDN ) ตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น คู คลอง ที่มีน้ำขัง หรือท่อระบายน้ำรอบๆ อาคารสถานที่ 

- ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง

เคมีที่ใช้ : DELTAMETHRIN, ESBIOALLETHRIN, PIPERONYL BUTOXIDE