มาตรฐานการทำบริการกำจัด หนู

 

 

 

บริการ กำจัดหนู ( RAT )

 

 


- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ อันได้แก่ ร่องรอย หลักฐาน ( EVIDENCE OR RAT SIGN ) ที่เกิดจากหนู เช่น รูหนู รังหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอยกัดแทะ ทำลายหรือคลาบไคล ( SMEAR MARK ) เป็นต้น

-วางเหยื่อกำจัดหนู ชนิดออกฤทธิ์ช้า หรือเร็ว ตามความเหมาะสมทั้งชนิดก้อนขี้ผึ้งและ คลุกเม็ด ( WAX BLOCK / GRAIN MIXED )

-วางกาว ( GLUE BOARD / STICKY BOARD ) ตามพื้นที่เหมาะสมและบริเวณที่วาง เหยื่อพิษไม่ได้ 

-วางกับดัก ( TRAPPING ) จะพิจารณาเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยใช้กับดัก เป็น หรือกับดักตาย ( LIVE TRAP / SNAPTRAP )ุ

-ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่องุ คำแนะนำ ในการป้องกันการกำจัดหนูเบื้องต้น เช่น การป้องกันการเข้ามาในพื้นที่ ( EXCLUSION ) การลดแหล่งอาศัย แหล่งหลบซ่อน โดยการจัดเก็บข้าวของให้เป็น ระเบียบลดแหล่งอาหาร ได้แก่ การจัดเก็บและการทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น 

เคมีที่ใช้ : BROMADIOLONE