มาตรฐานการทำบริการกำจัด มด

 

 


บริการกำจัดมด (ANT)


 


- สำรวจพื้นที่ทั้งหมด โดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ

-ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายใน และภายนอกรอบๆ ตัวอาคาร โดยเน้นที่สำรวจพบตัวมด แหล่งอาหาร ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ 

-โรย / ใส่ ยาผงสำเร็จรูปในบริเวณที่ฉีดพ่นยาน้ำไม่ได้ เช่นแผงบอร์ดสวิตซ์ไฟ เครื่องปรับอากาศ รอยแตกแยก บริเวณที่มีผุ่นละอองมาก เป็นต้น

- ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริกาอย่างต่อเนื่อง

-การขอความร่วมมือเรื่องการสุขาภิบาล การดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร สถานที่ เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด คือ แหล่งอาหาร (เศษอาหาร, ขนม,ขยะ) แหล่งหลบซ่อน (ข้าวของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เก็บทิ้ง) และแหล่งน้ำซึ่ง เป็นปัจจัยสำคัญที่มดจะขาดไม่ได้ เช่น ท่อน้ำหรือก๊อกน้ำรั่ว-ซึม น้ำจากท่อแอร์หรือ พื้นที่ชื้นแฉะ มีน้ำขังเป็นต้น

เคมีที่ใช้ : DELTAMETHRIN, CYPERMETHRIN