กำจัดปลวก ระบบเหยื่อ เอ็กซ์เทอม ( Xterm System  )

เป็นนวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ด้วยเทคโนโลยีการผสมผสานระหว่างอาหารอันโอชะของปลวกและสารออก ฤทธิ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบสถานีบนดิน และ สถานีใต้ดิน

 

- เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีบนดิน  ( Xterm Above Ground Station ) หรือ (AG) 

 
 

- สถานีบนดิน ( Xterm Above Ground Station  ) การติดตั้งเหยื่อสถานีบนดิน ควรติดตั้งหลังจากได้รับการตรวจสอบภายในบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญกำจัด แมลงที่ได้รับการอบรมมาแล้ว

- วางเหยื่อกำจัดปลวก หนึ่งตลับใส่ในสถานีและกำหนดการติดตามผลในครั้งต่อไปเมื่อปลวกกินเหยื่อ ตลับแรก หมดไปหรือจนเกือบหมด

- ใส่ตลับเหยื่อที่ 2 ในสถานีสามารถใส่ตลับใหม่ลงไปได้เลยในช่องถัดไปโดยที่ไม่รบกวนการกินเหยื่อของปลวก ในตลับแรก และลดโอกาสที่ปลวกจะเลิกการกินเหยื่อในสถานี พร้อมทั้งตรวจสอบและติดตามผล

 
 

- เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน ( Xterm In-Ground Station ) หรือ (IG) 

 
 

- สถานีใต้ดิน ( Xterm In-ground Station ) การติดตั้งเหยื่อสถานีบนดิน ควรติดตั้งหลังจากได้รับการตรวจสอบภายในบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญกำจัดแมลง ที่ได้รับการอบรมมาแล้ว

- สำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบ เจาะพื้นเพื่อฝังสถานี ใต้ดิน ใส่เหยื่อล่อปลวก (ไม้) ลงในสถานีแล้วฝังดิน และสังเกตการณ์

- เมื่อพบปลวกแล้ว วางเหยื่อกำจัดปลวกหนึ่งตลับใส่ในสถานีและกำหนดการติดตามผลในครั้งต่อไป เมื่อ ปลวก กินเหยื่อตลับแรกหมดไปหรือจนเกือบหมด

- ใส่ตลับเหยื่อที่ 2 และ 3 ในสถานีสามารถใส่ตลับใหม่ลงไปได้เลยในช่องถัดไป โดยที่ไม่รบกวนการกินเหยื่อ ของปลวกในตลับแรก และลดโอกาสที่ปลวกจะเลิกการกินเหยื่อในสถานี พร้อมทั้งตรวจสอบและติดตามผล