เครื่องดักจับแมลงบิน

เครื่องดักจับแมลงบิน ระบบแผ่นกาว

Vectothor Model: I-trap 25