เครื่องดักจับแมลงบิน

เครื่องดักจับแมลงบิน ระบบแผ่นกาว

Vectothor Model: Flex-trap 100 E WP