เครื่องดักจับแมลงบิน

เครื่องดักจับแมลงบิน ระบบลมดูด

Model: TN-09