เครื่องดักจับแมลงบิน

เครื่องดักจับแมลงบิน ระบบแผ่นกาวใส

แบบไม่กระเด็น Model: S2