รายชื่อสารเคมี/เลขที่ใบอนุญาต
ชื่อสามัญ
ชื่อสารเคมี
เลขที่ อ.ย.
ใช้สำหรับ
แม็กซ์ธอร์ BIFENTHRIN   10% W/V   SC วอส. 601/2554 ปลวก ,  แมลงบิน - คลาน
ทอปโป FIPRONIL   2.5%  W/V วอส. 648/2558 ปลวก
อาเจนด้า FIPRONIL   2.5%  W/V วอส. 1463/2554 ปลวก
MASTER CAT สมุนไพรป้องกันและขับไล่หนู   ไล่หนู
ซูมิไธออน 20 ซีเอส FERNITROTHION  20.0 % W/W  +  INERT INGREDIENTS….TO 100.0 % W/W วอส. 598/2554 แมลงสาบ , แมลงวัน
เพสกาด อัลฟา 5 เอฟ แอล ESFENVALERATE  5 % W/V วอส. 408/2551 แมลงคลาน
เพสกาด สเปซ D-TETRAMETHRIN + CYPHENOTHRIN กปศ. 02 04 53 0047 แมลงคลาน
X-RERM BISTRIFLURON  1.0 %  W/W วอส. 375/2553 เหยื่อกำจัดปลวก
บิโอซิน-พีวาย PYRETHRINS   1 % W/V วอส. 355/2548 ยุง  สมุนไพร
บิโอซิน-ทูเอเอส ROTENONE  0.03 %  W/V   ปลวก
เลบี้ริ้ยธ์ CHLORFLUAZRON  0.1 % W/W วอส. 312/2553 เหยื่อกำจัดปลวก
โบรมาดิโอการ์ด BROMADIOLONE  0.005 % W/W วอส. 595/2553 หนู  เหยื่อพิษกำจัดหนู
สเป็คต้า  50 ทีซี IMIDACLOPRID  5 % W/V วอส. 729/2554 ปลวก
ซีทาล 100 CYPERMETHRIN  10 %  W/V วอส. 597/2555 แมลงคลาน- บิน
ไซเพอร์การ์ด CYPERMETHRIN  10 %  W/V วอส. 443/2553 แมลงคลาน- บิน
คลีนเบท โกลด์ CHLORPYRIFOS 1 % W/W วอส. 455/2552 แมลงสาบ   เจล